096-356-9461 support@rlg-ef.com
Slide
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา EF Center
Slide
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา EF Center

วิดีโอตัวอย่างผลงาน

บทความตัวอย่างผลงาน

ถอดบทเรียนความสำเร็จ อาจารย์ราชภัฏ สอนนักศึกษาปี 1 วิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งแรก เบิกบานทั้งอาจารย์และศิษย์

ถอดบทเรียนความสำเร็จ อาจารย์ราชภัฏ สอนนักศึกษาปี 1 วิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งแรก เบิกบานทั้งอาจารย์และศิษย์

วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ รอยัล  ริเวอร์แคว์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.กาญจนบุรี สถาบัน RLG ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

read more

THAILAND EF PARTNERSHIP

เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ