096-356-9461 support@rlg-ef.com
ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์

ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์

ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชไมมนบอกความรู้สึกเมื่อได้รับการอบรมความรู้เรื่อง EF “มีความรู้สึกว่า ว้าว… มันสร้างความฮือฮาในหัวใจ ได้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้รู้ว่า การเล่นคือการเรียนรู้...
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์จุฑาทิพย์บังเอิญได้เข้ารับการอบรมเรื่อง EF “คณบดีสายด่วนมาว่าต้องไปอบรมที่ลำปาง ตอนนั้นอาจารย์ท่านอื่นๆ ติดภารกิจกันหมด  เมื่อมาอบรมครั้งแรกคิดว่าเป็นเรื่องทางชีววิทยาศาสตร์ แต่พอเข้าอบรมครั้งต่อๆ มา...
อาจารย์กนกวรรณ วังมณี

อาจารย์กนกวรรณ วังมณี

อาจารย์กนกวรรณ วังมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “ได้ไปอบรมครั้งแรกที่ลำปาง แล้วรู้ว่า EFสำคัญต่อเด็กของเราในอนาคตอย่างไร แต่ไม่รู้ว่าจะเอามาสอนมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างไร  ทุกรายวิชามีคำอธิบายเกี่ยวกับ EF อยู่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมาก แต่หลังจากได้อบรมหลายๆ...
ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ศิวภรณ์เคยคิดว่าเรื่องทักษะสมอง EF เป็นความยุ่งยาก ต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน แนวคิด วิธีคิดของตัวเองอย่างมาก  “เมื่อก่อนคิดว่า EF เป็นนวัตกรรม แต่พอมาเรียนรู้จริงๆ แล้วพบว่า EF คือกระบวนการทำงานชองสมอง...
ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์อนงค์นารถเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จัก EF ว่า “ได้ไปช่วยทำหลักสูตรรายวิชาก่อน วันนั้นงงมากว่าคืออะไร  พอได้ฟังคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ บรรยายก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัย ...
อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์วิไลวรรณบอกว่าเคยมีประสบการณ์กับ EF อยู่บ้าง เพราะอาจารย์ในสาขาเคยทำโครงการขอทุนจังหวัด  “แต่พออ่านคำอธิบายรายวิชา รู้สึกว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์ เป็นเรื่องยาก คิดว่าถ้านำมาสอนนักศึกษาปี 1 จะยากไป...