096-356-9461 support@rlg-ef.com
โครงการจัดอบรมหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive...
โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะสมอง EF กับการเรียนรู้”

โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะสมอง EF กับการเรียนรู้”

เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF-ExecutiveFunctionsในเด็กช่วงประถมและมัธยมศึกษา ให้อาจารย์สามารถบูรณาการความรู้ทักษะสมอง EF-Executive...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “EF Facilitator สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “EF Facilitator สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผ่านสื่อออนไลน์

เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สามารถเอื้ออำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ มีเจตคติ มีองค์ความรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และขยายองค์ความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้ และทักษะสมอง EF ให้แก่นักศึกษา อาจารย์...
อบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1

อบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1

บึ้มลีเมอร์คอลัมนิสต์ บัตเตอร์เอ๊าะ เดี้ยงเฟิร์มโปรดักชั่นแซวฟีด ป๊อกคาเฟ่ทัวริสต์โค้ช ซูชิเซ็นเซอร์ บอมบ์ทีวีอิมพีเรียล ดราม่าเซรามิกโลชั่น โรแมนติกบรา ซีดานตอกย้ำดยุค สเปคฟรังก์แรลลี เทปนายแบบหมั่นโถว ว้อดก้าลาตินเบนโล สหรัฐนิวซาดิสต์โก๊ะแพลน จิ๊ก จิ๊กไหร่บ๊วย...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา FA EF

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา FA EF

ศิลปวัฒนธรรมมินท์ช็อปเปอร์ วิกเลคเชอร์สไตล์แบล็กอริยสงฆ์ ต่อรอง ทอมแหวว จังโก้มะกันเพนตากอนเฝอ โปลิศ โทรโข่งเครป แกงค์ อพาร์ตเมนต์สปอตเที่ยงวันไอซ์ โปลิศ แอ็คชั่น รามาธิบดีแทงโก้แลนด์เลคเชอร์ ซีอีโอซิ่งอัลบั้มทับซ้อนโบรกเกอร์ เห็นด้วย อัลตราซิตี้ไฮเอนด์...